Grundbehandling

   

 

 

Hattens grundbehandling erbjuder tre varianter beroende på patientens tidigare behandling.

     
   

Traditionell primärbehandling på 28 dagar.

     
   

En förkortad primärbehandling på 14 dagar för dem som i anslutning till placeringen på Hatten genomgått en längre behandling inom kriminalvården.

     
   

En veckas primärbehandling för dem som genomgått kriminalvårdens hela 12-stegsprogram i anslutning till placeringen på Hatten.

     

 

  •  

Redan vid introduktionen som föranlett en placering planeras vården för patienten. Vid planeringens start upprättas en genomförandeplan som är unik för varje individ.

     
 
  •  

Behandlingen baseras på anonyma Alkoholisters 12-stegsfilosofi. Varje dag är schemalagd mellan kl. 7–21 med dagliga föreläsningar och gruppterapi.