BEHANDLINGSPROGRAM

BEHANDLINGEN INNEFATTAR:

• En introduktion i 12-stegsprogrammet.

• Föreläsningar om: sjukdomsbegreppet, sjukdomsutvecklingen, sociala konsekvenser och andliga principer.

• Gruppterapi, där patienten arbetar med sina attityder, konsekvenser, försvarsmekanismer samt den emotionella avtrubbningen.

• Det egna ansvaret för tillfrisknande betonas.

• 12-stegsmöten (AA, CA, DAA och NA).

Målet är att patienten ska uppnå självinsikt och ta ansvar för sitt tillfrisknande och sin nykterhet. 

En vanlig behandling innefattar en primärbehandling (28 dagar) följt av en förlängd behandling (tre månader). 


 

GRUNDBEHANDLING

Hattens primärbehandling erbjuder tre varianter beroende på patienternas tidigare behandling:


  • Traditionell primärbehandling på 28 dagar.

  • En förkortad primärbehandling på 14 dagar för de som i anslutning till placeringen på behandlingshemmet Hatten genomgått en tolvstegsbehandling inom kriminalvården (grundbehandling).


Vid introduktionen påbörjas en planering för patienten, redan innan behandlingen påbörjats. Varje genomförandeplan/handlingsplan som görs är unik för individen i fråga. 


Varje dag under primärbehandlingen är schemalagd mellan kl.7:00-21:30 med dagliga föreläsningar och gruppterapi.

IMG_1107_edited.jpg
IMG_1106.jpe

FÖRLÄNGD BEHANDLING

Efter genomförd grundbehandling flyttas patienten till förlängd behandling.

  • Den förlängda behandlingen pågår mellan 3-6 månader och består av två huvudlinjer. Patientens arbete med sig själv och en förberedelse för patientens liv efter behandlingen.

  • Patientens arbete med sig själv sker genom arbete med 12-stegsprogrammets steg 4-7. Samt deltagande i kriminalitetsprogram, anhörigprogram, våldsprogram och sorgbearbetning.

  • Patientens förberedelse inför ett liv efter behandlingen sker genom en social planering som innefattar att patienten får stöd med att söka jobb och bostad.

ÖPPENVÅRD

Hatten erbjuder även öppenvård för de som har ordnat boende.

  • Öppenvården pågår vanligtvis i sju veckor är schemalagd varje vardag mellan kl. 8-15. 

  • Innehållet är i stort sett detsamma som i primärbehandlingen, men inkluderar även anhörigvecka och sorgbearbetning.

84352194_2481501218765586_39027199158150