08-99 04 02

Korngränd 1, 125 34 Älvsjö, Sweden

©2020 by AB Hatten

VAD HÄNDER EFTER BEHANDLING?

EFTERVÅRD

När behandlingen börjar närma sig sitt slut planerar man för patientens eftervård. Samtliga som genomgått behandling även öppenvård blir erbjudna att gå i en av våra tre eftervårdsgrupper. 

- En eftervårdsgrupp träffas i våra lokaler en gång i veckan under två år.

- Eftervård i form av gruppterapi ger patienten stöd att fortsätta sitt liv i drogfrihet.

- Att regelbundet få träffa och utvecklas tillsammans med andra som genomgått behandling är ett ovärderligt stöd för patienten.

- Ett krav under de två åren i eftervård är att patienten är helt drogfri och fortsätter att regelbundet besöka självhjälpsgrupper (AA, DAA eller NA).

IMG_1115.jpe
unnamed.jpg

KOLLEKTIVBOENDE SLOKHATTEN

Den som genomgått förlängd behandling på behandlingshemmet Hatten har möjlighet att bo i vårt halvvägshus Slokhatten i upp till 6 månader.

- Halvvägshuset är ett kollektivboende för fyra personer i en villa som ligger strax intill behandlingshemmet.

- Här kan socialisationen mot ett liv i drogfrihet mogna inför nästa steg som är eget boende.

- Patienterna som bor i halvvägshuset är de som börjat studera eller arbeta, samt påbörjat eftervården.